Årsmöte

Årsmöte för 2020 kommer att hållas
den 21 mars 2021 kl 15.00.
P.g.a de skärpta råd som gäller för Covid-19
kommer mötet att hållas digitalt.

Samtliga årsmöteshandlingar finns i länken till höger "Årsmöteshandlingar 2020".

Styrelsen för Tönnersjö GK.