Årsmöte

Årsmöte för 2019 avhölls den 15 dec 2019.
Årsmötesprotokoll kommer att publiceras
efter att det blivit justerat.

Årsmöte 2019.

Årsmöte för 2019 avhölls den 15 dec 2019.
Mötet styrdes av Stig-Olof Fredriksson i gammal god sed. Vi tackar Stig-Olof för
att han än en gång tog på sig detta hedersuppdrag.

Själva stämman avlöpte i god ordning och inga punkter blev föremål för
några större diskussioner.
Nämnas kan att några smärre ändringar i våra stadgar gjordes som var
av karaktären anpassning till vår aktuella verksamhet.

Under personvalen blev det två förändringar i styrelsen då Mats Nordvall
och Tommy Carlsson båda hade tackat nej till fortsatt styrelsearbete.
Vi tackar er båda två för allt det arbete som ni lagt ner för klubben genom åren.
Det kan inte nog poängteras vikten av det ideella föreningsengagemang som ni
har gjort för Tönnersjö GK.
Den nya styrelsens sammansättning och de olika kommittéernas sammansättning
finner ni på sidan "Medlem" / "Klubben".

Mötet avslutades med att vi gratulerade årets seniorgolf pristagare samt avtackade
mötesordföranden och mötessekreteraren Annika Juuso. Klubben uppvaktade även
Tönnersjö Golfbana AB med en blomma som tack för året som gått.