BANARBETE

NYTT ARBETE MED BANAN.

Kort rapport från arbetet med banan.

Under den gångna säsongen har man jobbat hårt med greenerna. Lagt ner ett gediget arbete med att dressa och lufta vilket har gett bra resultat. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten.
Då greener har varit prioriterade har iordningställandet av banans tee fått stå tillbaka. Dock så har även detta arbete i dagarna kommit igång. Tee på hål 15 (se bilden till höger) blev premiär tee. Resultatet blev väldigt lovande nu är det bara att hoppas att resterande arbete av tee-förbättringar kan göras löpande så att banan blir så fin och inbjudande som vi vet att förutsättningarna är.
Övriga förbättringar som är gjorda är kanske sådant som vi medlemmar inte reflekterar över i första hand. Det är banans bevattningssystem. En av tre pumpar är utbytt och de två andra håller på att ses över. Detta innebär att kapaciteten ökas och bevattningen effektiviseras. Man har även flyttat en del sprinklers från tee-området och satt dom utanför för att underlätta underhållet.

Vi kan som medlemmar kan se ljust på banans framtid.