Banstatus

18 håls banan öppen för spel.

Korthåls banan är öppen för spel.

OBS!! greener ej får beträdas vid frost.