Banstatus

18-håls banan öppen för spel

Observera att vår bevattning på både långa och korta banan startar
20.00 alla dagar då bevattning krävs.