Banstatus

18 håls banan stängd för säsongen.

Korthåls banan är öppen för spel.
OBS!! greener ej får beträdas vid frost.