Banstatus

18-håls banan är öppen för spel.

Korthålsbana är öppen för spel.