Lokala regler

Lokala regler för Tönnersjös GK
Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för
en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Out of Bounds (Regel 18.2)
a. Out of bounds definieras av stängsel med stolpar samt nät och/eller tråd där
inget annat anges.
b. En boll som blir liggande på eller bortom den finklippta delen av hål 9 vid spel
av hål 1 är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan
som är innanför banans gräns på andra hål.
c. En boll som blir liggande på eller bortom den finklippta delen av hål 15 vid
spel av hål 14 är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av
banan som är innanför banans gräns på andra hål.

Pliktområde (Regel 17)
Om en boll är i rött pliktområde bakom green på hål 7 eller bakom green på hål 9,
inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas
blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en
med ett slags plikt:
- Ta lättnad enligt Regel 17.1
- Droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i närmaste droppzonen
(även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar
gränsen). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

Onormala banförhållande (Regel 16.1)
1. Mark under arbete (MUA)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller omslutes av vit linje är MUA.
b. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska
behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande
inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
c. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett
upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Störande
inverkan föreligger inte som bara ger störande inverkan på spelarens stans.

2. Oflyttbara tillverkade föremål
a. Alla markeringar som visar avståndet till green är oflyttbara tillverkade föremål.
b. Ett ungt träd identifierat med stödpinne eller orangefärgat band är spelförbudszon.
Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och
den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande
inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste
spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfarande
Boll träffar ledningstråd/stolpe.
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en
kraftledning (eller torn, stödvajrar eller stolpar som stödjer kraftledningen) under
spelet av hål 3 eller 7 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt
från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).


Godkända SGF Halland 2020-05-20 Rev 1.