Lokala regler

Tönnersjös GK:s lokala regler för 2016
SGF:s Generella lokala regler

1.1 Stenar i bunker
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål Regel 24-1 är tillämplig.

1.2 Banmarkeringar
Banmarkering Innebörd Regel (hänvisning i ”Regler för
Golfspel 2008-2011”)
Vit Out of bounds 27
Vit-svart Intern out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark Under Arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA – spel förbjudet Bilaga 1 Del B 2a
Markering (vilken färg som helst) med grön topp
Miljökänsligt område (MKO) Bilaga 1 Del B 2b
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24-2

Tönnersjös GK:s Lokala regler
2.1 Out-of-bounds (Regel 27-1).
a. Banans gräns utgörs av stängsel med stolpar samt nät och/eller tråd där inget annat anges.
b. Vid spel på hål 1 är boll som hamnar till höger bortom eller på den finklippta delen av hål 9 out of bounds.
c. Vid spel på hål 14 är boll som hamnar till vänster bortom eller på den finklippta delen av hål 15 out of bounds.

2.2 Vattenhinder (Regel 26).
Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i
sidovattenhindret bakom green på hål 7 eller vattenhindret bakom green hål 9 får spelaren
fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll, med ett slags plikt,
i närmaste droppzonen även om denna droppzon är närmare hålet än den punkt där bollen
sist skar vattenhindrets gräns.
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom
droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den
punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare
hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del B 8 Anm.

2.3 Onormala markförhållande (MUA) (Regel 25).
Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror,
är mark under arbete

2.4 Hindrande föremål (Regel 24).
Alla pinnar och plattor som visar avståndet till mitten av green samt grönvita markeringsstolpar
(+36) är oflyttbara hindrande föremål.

Skydd av unga träd (Regel 24-2).2.5
Om ett ungt träd identifierat med stödpinne, plastband eller försett med plastskydd påverkar
spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och
droppas enligt Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts
enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart
orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller
(b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans,
sving eller spelriktning.

2.6 Boll träffar kraftledningstråd (Regel 20-5).
Om en boll träffar en kraftledningstråd på hål 3 eller 7 skall spelaren, utan att räkna slaget
och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt
Regel 20-5.

2.7 Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3).
En spelare får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd om inte annat anges i
villkoren för en tävling. Om spelaren under den fastställda ronden använder en apparat för
avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel
(t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten
är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används

Godkända SGF Halland 2010-09-02 Sida 2

Plikt för brott mot lokal/tillfällig lokal regel
Matchspel – förlorat hål; Slagspel – två slag