Medlemsträning

Medlemsträning 2020

Kostnadsfri träning för fullvärdiga medlemmar.

Här nedan finns planerat program för 2020.
Max antal vid varje tränings tillfälle : 12 st.
Bokning av träningstillfälle görs till kansliet.
Max 2 tillfällen kan bokas per person. Utöver dessa 2 tillfällen
kan plats beredas om det ej är fullbokat.
Träningen är kostnadsfri.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen

Program för 2020.
Tidpunkt: 16.00 - 19.00

15 April
Långa slagen.
22 April
Inspel mot och runt green.
29 April
Putt.