Samarbetsavtal för Tönnersjö GK 2021

Hallandsgreenfee
Senior 245 kr Juniorer gratis.
Gäller helgfri vardag lågsäsong från 1/1-17/6 samt 16/8-31/12.
Gäller alla fullvärdiga medlemmar i Hallands Golfdistrikt.

Västpoolen
150 kr i greenfee helgfri måndag – fredag (dock ej v. 26-32. Afton som innefaller en vardag samt klämdagen 14/5 undantas från utbytet.) Vinberg, Åkagården och Tönnersjö helgfri Måndag till Fredag.

Rydö GK
Som fullvärdig medlem i Tönnersjö Golfklubb kan du spela på hallandsgreenfee alla dagar hela året.
Tävlingsdeltagande endast 100 kr, ingen greenfee

Skogaby GK
Som fullvärdig medlem i Tönnersjö Golfklubb kan du spela på Skogaby GK enligt följande:
Greenfeeavgift erläggs med 200 kr under vardagar och 250 kr efter kl. 14.00 lördagar, söndagar och övriga helgdagar.
Om den klubb medlemmen tillhör ej har banan öppen med ordinarie greener (minst 16) erläggs greenfee på den
andra banan med 250 kr under ovanstående tider.
Dessa villkor gäller ej under vecka 27 till och med vecka 31, då ordinarie greenfee gäller.
Tävlingssamordning innebär att respektive klubbs medlemmar inte erlägger tävlingsgreenfee
utan endast ordinarie startavgift.

Laholms GK
Greenfeesamarbetet går ut på att medlemmar från de två klubbarna har rätt att spela på varandras
golfanläggningar till en reducerad avgift om 200 kr på vardagar, utom vecka 26 - vecka 33.
Under vecka 26 till och med vecka 33 är avgiften 250 kr, dock endast efter klockan 14.00 och gäller för såväl vardagar
som helger. Övriga tider omfattas inte av samarbetet.
Tävlingsgreenfee omfattas inte av samarbetet om inte särskild överenskommelse träffas för enskild tävling.

Götaströms GK
Tönnersjö medlemmar betalar 240 kr i greenfee på Götaströms GK gäller alla dagar.

Wittsjö GK
Tönnersjö medlemmar betalar 300 kr i greenfee vardagar , gäller ej högsäsong mellan 19/6-19/8.