Tävlings bestämmelser

Anmälan görs i första hand på golf.se men vid bekymmer kan receptionen hjälpa er med
anmälan. Anmälningstiden går normalt sett ut klockan 12:00 tre dagar innan tävlingsdagen.
Startlista anslås senast klockan 18 två dagar före tävlingsdagen i klubbhuset samt på golf.se.
Anmälan till tävlingar är bindande. Startavgifterna kan variera beroende på tävling och går att
se vid anmälan på informationen under respektive tävling. Gästande spelare betalar
reducerad greenfee. Avanmälan skall ske till receptionen eller tävlingsledningen.
Efteranmälningar kan godtas av tävlingsledningen.
Anmälningsavgiften skall erläggas om återbud lämnas efter genomförd lottning.

KLASSINDELNING MM.
Klubbens tävlingar är om inte annat anges i tävlingsförutsättningarna, öppna för alla aktiva
handicapsatta spelare tillhörande erkänd golfklubb. Dock krävs EGA handicap för att erhålla
priser i tävlingar med handicap. Tävlingar spelas över 18 hål om inte annat anges.
Eventuell klassindelning anges i tävlingsbestämmelserna för respektive tävling.
Tävlande ansvarar själv för att korrekt handicap är registrerat i GIT.

START
Betalning erläggs och scorekort hämtas ut i receptionen senast 30 minuter före start.
Tävlande skall vara hos starten 10 minuter före utsatt starttid. När inget annat anges i
tävlingsbestämmelserna spelar herrar från gul tee och damer från röd tee. Herrar, det året
de fyller 75 och äldre, har rätt att spela från röd tee om så önskas.

MOBILTELEFON
Mobiltelefon skall ha ljudsignal avstängd under pågående rond vid tävlingsspel.

AVSTÅNDSMÄTARE
Avståndsmätare vars enda syfte är att mäta avstånd är normalt tillåten.

GOLFBIL
Golfbil vid tävling är endast tillåten mot uppvisande av sjukintyg eller medgivande från
tävlingsledningen.

PAUS UNDER SPEL
Tävlande kan om bollen håller sin plats ta en paus på högst 5 minuter i anslutning till
klubbens restaurang och kiosk.

PRISUTDELNING
Pristagare skall vara närvarande vid prisutdelning för att erhålla pris. Pristagare kan efter
anmälan till tävlingsledningen i förväg företrädas av ombud. Ej avhämtade priser tillfaller
klubben. För att vara delaktig i prisbordet vid alla handicaptävlingar fodras att spelaren har
EGA-exakt tävlingshandicap registrerat i GIT. Prisutdelning sker gemensamt för alla klasser
om inget annat anges i tävlingsreglerna för respektive tävling.

SANKTIONER
Vid brott mot ovanstående regler utgår plikt eller annan sanktion enligt regelbokens och
tävlingshandbokens bestämmelser.