Städdag 2020

Städdag 2020

Den planerade städdagen den 4 april
har p.g.a. CORONA viruset blivit inställd.
Istället för en städdag har vi beslutat att
införa STÄDVECKOR.
Mer information om hur detta är tänkt
att fungerar hittar du i det medlemsbrev
som vi skickat ut.