Årsmöte

Årsmöte för 2020 kommer att ställas in
p.g.a de skärpta råd som gäller för Covid-19.

Årsmöte 2020

INFORMATION TILL MEDLEMMAR I TÖNNERSJÖ GK.
Årsmötet som skulle ha hållits den 6 december är skjutet över årsskiftet i och med de skärpta allmänna råden som gäller för Covid-19. Ett nytt datum för mötet kommer att meddelas senast 3 veckor innan mötet. Skulle pandemin fortsatt innebära restriktioner för fysiska möten under 1:a kvartalet 2021 kan vi bli nödgade att hålla ett digitalt årsmöte.

Handlingar som budget för 2021, årsbokslut och övrig relevant dokumentation finns tillgängliga på Tönnersjö GK hemsida för de som vill ta del av dem.

Med vänliga hälsningar,

Tönnersjö GK