ÅRSMÖTE 2021

Årsmöte

Det från i höstas uppskjutna årsmötet för 2020 fick på grund av Covid-19
hållas som ett digitalt videomöte den 21 mars 2021.

Årsmötet samlade cirka 15 deltagare som med gott humör och tålmodighet genomförde det digitala mötet utan några större problem. Ett stort tack till mötets ordförande Stig-Olof Fredriksson och mötes sekreterare Annika Juuso som ledde oss på ett förnämligt sätt.

Bland valen kan nämnas att Anna Johansson tar en ordinarie plats i styrelsen och att Irene Mårtensson nytillträder som suppleant.

Val av kommitte ledamöter samt samtliga val som gjordes på årsmötet finns under fliken "Medlem - Klubben".

Årsmötesprotokoll kommer att läggas ut på denna sida så fort som det är justerat.