Lektioner

Medlemsträning

Klubben erbjuder under 2016 alla fullvärdiga medlemmar gratis träning med Jakob Stenberg.
Träningen kommer att ske på söndagar, 8/5, 22/5 samt 5/6 kl. 13-15.
Där har ni möjlighet att förbättra något i ert golfspel gratis.

Tänk på att begränsat med platser så anmäl er snarast till Annika på kansliet.

Tönnersjö GK