Matchspel 2017

Matchspelet Tönnersjö Golfklubb 2017.

Anmälan senast 7 April 2017 (Anmälningslista i Kansliet).

Första spelomgång måste vara färdigspelad 28 Maj 2017, sista spelomgång 30 September 2017. Startavgiften i år är 100 kronor som ska vara betald före 1:a matchen. Det går bra att lägga pengarna i ett kuvert märkt med ”Matchspel” och namn. Lämna kuvertet i kansliet. Startavgiften kan även betalas på seniorgolfen till Mats Nordvall eller Tommy Carlsson som finns på klubben varje torsdag från ca kl 1600. Överskottet på matchspelet går i år till juniorverksamheten.

Matchspelet spelas med handicap. Den spelare med högst antal erhållna slag drar ifrån den andra spelarens erhållna slag och får då fram antalet erhållna slag i matchen. Således spelar en på scratch och en med x antal slag. De erhållna slagen i matchen fördelas över hålen enligt slopens handicapindex. Personen som står överst på listan kontaktar sin motspelare och kommer överens om speldatum och speltid. Det kommer finnas en lista på anslagstavlan, där det kommer att anges när varje spelomgång senast skall vara färdigspelad. Vinnaren i matchen för in resultatet i protokollet som är uppsatt i kansliet.

Matchspel Till skillnad från slagspel och poängbogey har matchspel mycket mer spänning i sig. Varje hål är en tävling där din motspelare kan vinna, förlora eller dela hålet med dig. När den som vunnit fler hål än vad som återstår hål att spela är matchen vunnen, vilket oftast innebär att man inte hinner spela alla 18.