SLOPE FÖR 18-HÅLS

Långa banan - 18 hål har fått ny slope
inför säsongen 2020.