Städveckor 2021

Städveckor 2021

Information angående städveckor 2021.
Styrelsen har i samspråk med banan kommit fram till att vi även denna säsong skapar städveckor. Där man som medlem kan åka upp till banan när det passar och göra en insats under så lång tid som man känner för. Givetvis kan man åka upp flera gånger om man så känner.

Denna städperiod sträcker sig mellan den 15 - 31 mars då det är tänkt att öppna banan för spel.

Uppsatt på dörren till receptionen kommer det att finnas en lista över samtliga hål och de olika områden som skall städas.

På så sätt kan man se vilka områden som är gjorda och vad om återstår. Efter utfört arbete skriver man på lista vilka områden som man fixat. Banan kan erbjuda krattor till de som vill låna eller som ett alternativt tar man med hemifrån.

På detta sätt följer vi de rekommendationer som ges från myndigheter och från Golfförbundet. Vi behöver inte samlas i några grupper utan var och en jobbar för sig. Vi tror att alla vet vad som skall göras, vi har ju varit med förr om åren. På detta sätt bör vi ha en välstädad bana lagom färdig till påsk som vi alla kommer att ha glädje av.

Som tack för din insats kommer all som deltagit er erhålla en greenfee biljett. Medlem som icke medlem. Vi hoppas på din förståelse för denna ovanliga åtgärd.

Tönnersjö GK

Städdag 2021

Någon planerade städdag i vår blir det ej.
P.g.a. CORONA viruset blir den inställd likt
förra året.
Istället för en städdag har vi beslutat att
fortsätt på förra årets lösning och hålla
STÄDVECKOR.