NY INFORMATION OM STÄDDAGEN.

Som vi tidigare informerat om är säsongstarten nära men som allt annat i vårt samhälle drabbas vi av CORONA viruset. Vår tidigare planerade städdag den 4 april har fått stöpas om till något nytt. Vi planerar att genomföra STÄDVECKOR. Vi i Tönnersjö GK får anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. Ett medlemsbrev med information har skickats ut till alla.
Läs medlemsbrevet i sin helhet. Klicka här ...Roligare avkoppling på en av Hallands vackraste golfbanor. Tönnersjö Golf