18 håls banan stängd för säsongen.

Korthåls banan är öppen för spel.

OBS!! greener får ej beträdas vid frost.

En önskan till våra medlemmar.

I dagarna har styrelsen för Tönnersjö GK skickat ur ett mail till alla medlemmar om en enkät som vi önskar att ni tar er tid att besvara och skicka in. I mailet finns det en länk till enkäten.
Enkätsvaren ligger sedan till grund för klubbens fortsatta utvecklingsarbete och därför ar ditt svar värdefullt.
Hösten har kommit till vår bana.

Som alla andra säsonger tidigare så kommer det även i år en tidpunkt då vår kära bana har fått så mycken nederbörd att spel är omöjligt. För att spara banan från onödig slitage är den stängd för spel. Men ha förtröstan vår alldeles utmärkta 9 håls kortbana är öppen för spel och är planerad att vara så mestadelen av vintersäsongen. Dock kan frost och snö göra att vi blir tvingade att stänga under kortare tidsperioder.

Här nedan kan ni läsa förhållningsregler vi ber er att följa vid besök på banan angående CORONA VIRUS.
Klicka här ...Roligare avkoppling på en av Hallands vackraste golfbanor. Tönnersjö Golfkarta2_mini
KartaEldsberga_mini