MEDLEM

Varför medlem?
På denna fråga finns det tusen svar. Många väljer att bli medlemmar i en förening för att ägna sig
åt en fritidssysselsättning, för att bli ledare eller för att man känner ett stort engagemang i en viss fråga.
Anledningarna till varför människor varje dag väljer att bli medlem i någon av Sveriges många föreningar är flera.

Oavsett vilket intresse, verksamhet eller fråga som varit ingången till en förening bjuder oftast föreningslivet
på gemenskap och samhörighet. Det är många som skulle påstå att det är då föreningslivet är som bäst.
När medlemmarna känner att de har möjlighet att påverka beslut och verksamhet och upplever samhörighet
med andra i föreningen.

Föreningslivet kan betraktas som en skola i demokrati där varje medlem har en röst. Trots att föreningslivet
har en gammal demokratisk tradition, utvecklas metoder hela tiden för att utveckla den demokratiska
dimensionen av föreningslivet. Med demokratisk menar vi öka möjligheterna för alla medlemmars möjlighet
att göra sin röst hörd och påverka föreningens utveckling av organisation och verksamhet.

Välkommen som medlem i Tönnersjö Golf.